C33. Pork Chop, Beef Short Rib & Fried Egg

Sườn heo, sườn bò đại hàn & trứng chiên