B32. Lemongrass Stir-fried Tofu & Mixed Vegetables

Đậu hủ và rau xào sả ớt