21. Tofu, Mixed Vegetables, Broccoli, Carrots, Baby Corns & Bok Choys

Tàu Hủ và Rau, Broccoli, Cà Rốt, Bắp Non & Bok Choys

(Vegetable Broth is Available upon Request)